0 (553) 190 60 10

0 (332) 352 29 56

Sağlık kuruluşlarına reklam yasağı

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel sağlık kuruluşlarının telefonla reklam yapmalarının mevzuata aykırı olduğunu bildirdi. …

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel sağlık kuruluşlarının telefonla reklam yapmalarının mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valilik ve sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede, bazı özel sağlık kuruluşlarının son zamanlarda kişilerin özel telefonlarını arayarak tanıtım ve reklam yaptıklarının belirlendiği ifade edildi.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

“Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılma ve denetimlerine ilişkin yönetmeliklerde, sağlık kuruluşlarınca, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamayacağı, yalnızca ruhsatında kayıtlı hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme sağlayabileceği, bunun dışında her türlü basılı ve görsel yayınlarda reklam yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Son zamanlarda bazı özel sağlık kuruluşlarınca basılı ve görsel yayın araçları dışında kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsi telefonları aranarak sağlık kuruluşları adına talep yaratmaya yönelik tanıtım ve reklam yapıldığı müşahede edilmektedir. Bu şekilde yapılan tanıtım faaliyetlerinin mevzuata aykırı olduğu açıktır.“

Genelgede, bu tür faaliyetlerin İl Sağlık Müdürlüklerince titizlikle takip edilmesi gerektiği vurgulanarak, genelgenin ilgili sağlık müdürlüklerince il genelindeki tüm özel sağlık kuruluşlarına tebliğ edilmesi istendi.