0 (553) 190 60 10

0 (332) 352 29 56

Saçlı deri küçültme operasyonu

Kafa derisi küçültme operasyonları, saçsız kafa derisi alanını kesip çıkararak ve cildi yeniden dikerek saçsızlığın azaltılması fikrinden geliştirilmiştir. Saçsız sahanın azaltılması ile saç ekiminde gerekecek saç folliküllerinin sayısı da azaltılmaktadır. 1990′ların sonuna kadar kafa derisi küçültme operasyonları tüm dünyada düzenli olarak uygulanmıştır. Bunlar son derece kanlı operasyonlardır ve günümüzde ancak nadiren gerçekleştirilmektedir. Geçmiş yıllarda çok sayıda değişik kesi yöntemleri tanımlanmıştır.

Bazen, saçlı deri küçültne operasyonlarından aylarca önce şişirilebilir bir expander deri altına yerleştirilmektedir. Bu, saçlı deriyi daha elastik ve fleksibl hale getirmek için yapılmaktadır. Bu oldukça invaziv yöntemin sonucu, daha küçük bir saçsız alandır. Bununla birlikte çoğu zaman rahatsız edici çirkinlikte skar meydana gelmektedir. Bu izler değişik geometrik formlarda olmaktadır. Olası bir çok komplikasyonuna ek olarak kalan saçlı alanın köşeleri değişmekte ve “lifting effect” denilen duruma yol açmaktadır. Yani kafanın arka ve yan kısımlarındaki tüm kafa derisi orjinal pozisyonundan daha yukarıya kaydırılmaktadır. Bu durumda da kalan saçların büyüme yönleri doğal olmaktan çok uzak bir görüntüye neden olmaktadır. Çok büyük saçsız sahaların küçültülmesi için çok sayıda operasyon gerekmektedi