0 (553) 190 60 10

0 (332) 352 29 56

Saç ekiminden sonra iz kalır mı ?

Saç ekiminden sonra iz kalır mı ?

Saç ektirmek isteyenlerin en fazla sorduğu soru saç ekiminden sonra belirgin bir şekilde görülecek bir iz kalıp kalmadığıdır. Kısa bir araştırma yapıldığında saç ektiren insanların büyük bir çoğunluğunun saç ektirme işleminde neşter ve dikiş atıldığı için bu işlemden vazgeçtiği bilinmektedir. Oysa saç ekim işlemi bu kadar katı ve iz bırakıcı etkilere sahip olmamaktadır.

Özellikle günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak uygulanan yeni yöntemler neticesinde kesinlikle iz bırakmayan yöntemler uygulanmaktadır. Zaten saç ekim işlemi tamamlandıktan sonra saçlarınızın gerçekçiliği ve diğer saçlardan ayırt edilemez benzerliği sayesinde kolaylıkla saçlarınızı ektirebilirsiniz.

Saç ekim işleminde dikkat edilmesi gereken önemli bir konu uygulanacak olan yöntemin ismidir. Bu tarihten yaklaşık olarak üç sene öncesine kadar uygulanan yöntemin ismi fut yöntemi olduğundan dolayı bu yöntemin tercih edilmesi mecburi bir durum haline gelmekteydi. Haliyle uygulanan bu yöntemde çok fazla iz kaldığından dolayı çok da tercih edilmemeye başlanmıştır.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi teknolojik gelişmelere paralel olarak artık günümüzde farklı yöntemler tercih edilmektedir. Tercih edilen bu yöntemlerin başlıca olanı ise fue yöntemidir. Bu yöntem sayesinde saç ekiminden sonra iz kalması artık imkânsızlaşmıştır. Bu durum  o kadar kolay uygulanabilir bir hal almıştır ki artık hemen her saç ekiminde bu metoda başvurulmaktadır.

Zaten saç ekim işleminde iz kalma işlemi tamamen eski ve bilinmeyen bazı efsanelere dayanılmaktadır. İlk ekim işleminden bu yana donör olarak kullanılan bölgede küçük bir serçe tırnağının kapladığı alandan daha büyük olmayan bir iz kalmaktaydı. Bu izde zamana bağlı olarak saçların çıkmasıyla beraber görünümü imkansız bir hale gelmekteydi. Günümüzde ise bu durumunda mümkün olmadığı bilinmektedir.

Saç ekim işlemine kabaca bir değinmemiz gerekirse saçın yoğun olarak bulunduğu bölgelerden alınan saç ve dokuların laboratuvar ortamında çoğaltılarak saçın bulunmadığı halk arasında kel kalmış denilen bölgelere nakledilmesi olayına verilen genel isimdir. Ama saç ekilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus şudur ki, saç ekilmesi için tercih edilecek noktanın özellikle saçın asla dökülmediği kuyruk sokumu noktası yada kafanın yan taraflarından tercih edilmesidir. Bu sayede saç ekim işlemi bitmesine rağmen saçlarınızın oldukça parlak ve gür görüntüsü olacaktır. Dışarıdan bakan insanlarca ayırt edilmesi mümkün olmamaktadır.

Saç ektirme işleminin bu derece önemli olmasının temel sebebi ise size ait olan saçların ve dokuların o noktalara nakledilmesidir. Nakledilme işleminin temel sonuçları ise saç kökleriniz size ait değilse vücudunuz tarafından reddedilebilmektedir. Reddedilme işlemi eğer bu doku ve saç kökleri size ait değilse oldukça kısa sürebilmektedir. Eğer doku ve saç kökleri size aitse vücudunuzun reddetmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebepten saç ekimlerinin yüzde seksen beşi doğrudan vücut tarafından kabul edilebilmektedir.

Saç ekiminin ne kadar önemli olduğunun bilinmesi de aynı ölçüde değer taşımaktadır. Eğer sizlerde saç ektirmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey saç ektirmeye karar vermektir. Saç ektirmeye karar verdikten sonra yapılacak her işlemin kendiliğinden geliştiğini unutmayınız. Bilmeniz gereken bir diğer konu ise günümüzde saç ektirmenin ne kadar kolay bir işlem olduğudur. Bu işlem sayesinde istediğiniz zaman saç ektirmeniz mümkün olmaktadır. Aynı şekilde ülkemizde bulunan klinik ve hastanelerinde saç ekim üniteleri oldukça başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Çalışma işlemlerinin bu derece başarılı olması da birkaç sebebe bağlanmaktadır. İlk sebebi ülkemizde saç ekim işlemine duyulan güvendir. İkinci olaraksa bu konuda uzman doktor ve ekiplerin yetiştirilmesidir.