0 (553) 190 60 10

0 (332) 352 29 56

Fue – Foliküler Ünite Nedir ?

Foliküler ünite denen yapı, dermal bir kılıf ile çevrelenmiş ve içerisinde 1-4 adet kıl folikülü barındıran ve etrafındaki damarsal ve sinirsel ağ ile anotomik ve fizyolojik bir bütünlük oluşturan yapılardır.

Foliküler ünite nakli 1996 larda tanım-lanmış 40 yıllık saç nakli tarihinde devrim niteliği kazanmıştır.
Foliküler ünite genellikle iki yada üç saç folikülü (saç kökü) içeren ve kendi içerisinde bütünlük arzeden bir yapıdır.

Önceleri varlığından bile haberdar olunmayan foliküler ünitelerin bölünmemesi gereken dokunulmaz yapılar olduğu ve ekimlerin bu durum gözönünde tutularak yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Foliküler ünite mikroskop altında çok hassas bir biçimde elde edilmeli ve titizlikle ekilmelidir.

Follicular unit extraction yöntemi esas olarak foliküler ünitelerin elde edilmesinde kullanılan, foliküler ünite çıkartma işlemidir. Saçlı deriden, kesme ve dikme işlemi olmadan sadece foliküler ünitenin çıkartıldığı bir tekniktir. Foliküler üniteleri çıkartmak için özel tasarlanmış uç yapısı olan değişik çaplarda lümenli iğneler kullanılır. Hairplast yönteminde 1 mm den küçük çaplarda ve Dr. Keser’in kendi tasarımı olan ve Türk Patent Enstitüsünce 2003 tarihi ile tescil edilmiş ve PCT başvurusu yapılmış ‘ Saç Folikülü Çıkartıcı İğne’ (Follicular Unit Extractor) ile alınmaktadır. Yine ekim işlemi özel bir şekilde yapılmakta santimetre kareye 30-40 foliküler ünite (60-80 saç teli) ekmek mümkün olmaktadır. (İstenirse daha fazlası da ekilebilir).

Folikül çıkartma işleminden önce donör alandaki saçlar kesilerek 1 mm olacak kadar kısaltılır. Lokal anestezik ilaç ile saç kökü alınacak ve ekim yapılacak olan bölge uyuşturulur. İğne, lümeni saç kılını ortalayacak şekilde deriye yaklaştırılır ve 7-8 mm kadar, kılın çıkış açısına uygun olacak şekilde deriye batırılıp çekilir. Kıl, folikül ve onu çevreleyen mikroskopik doku ile birlikte, silindirik bir tarzda kesilmiş olur.(resimler için tıklayın) (video görüntü için tıklatın). Bir mikropenset ile nazikçe çekilir ve foliküler ünit gevşek tabandan ayrılarak gelir. Foliküler ünitler bu şekilde toplandıktan sonra şaçsız alanda açılan çok daha küçük deliklerden yerleştirilmesi mümkün olur. Her bir foliküler ünite ortalama 2 folikül barındırır. Yöntemin diğer yönteme üstünlükleri şunlardır:

1. Saç alınan yerde kesme ve dikme işlemi olmaz. Köklerin alındığı bölgedeki 1 mm den küçük çaplı delikler birkaç günde kapanır ve iz bırakmadan iyileşir.

2. Başın her tarafından saç kökü alınabilir, sadece arka kısıma bağımlı kalınmaz. Hatta ihtiyaç halinde göğüs kılları gibi vucut kılları da alınıp baş’a ekilebilir.

3. Seanslar arasında 2 gün beklemek yeterlidir. 2. seans için aylarca beklenmez.

4. Alınan foliküler ünit çapı 1mm den küçük olduğu için ekim yapılacak yerde de çok küçük deliklerden ekim yapmak mümkün olur. Bu da daha yoğun ve daha estetik ekim anlamına gelir.